Jak długo należy przechowywać akta pracownicze?

akta osobowe

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy swoich pracowników oraz ich dokumentów osobowych w warunkach, które zapewniają im całkowite bezpieczeństwo.
Dokumentacja osobowa to akta osobowe pracownika, a także kartoteki i wykazy dotyczące wykonywania przez niego pracy na określonym stanowisku.

Przepisy prawne nakazują przechowywanie dokumentacji osobowej pracownika przez cały okres zatrudnienia. Dokumentację płacową natomiast wymaga się przechowywać aż 50 lat od chwili jej wytworzenia.
Co ważne dokumenty te muszą być magazynowanie w archiwum zakładowym. W przypadku gdy zakład upada przedsiębiorca ma prawny obowiązek przekazać je podmiotowi, który trudni się w magazynowaniu tego typu dokumentów, a następnie fakt ten zgłosić do odpowiedniej instytucji.

Pracodawca, który nie wypełni obowiązku związanego z prowadzeniem dokumentacji kadrowej narażony jest na karę grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną.

Dodaj komentarz