Kontrola podatkowa – po co i kto ją przeprowadza ?

podatki-w-firmie

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest w celu wykrycia oszustw podatkowych w postaci niezdeklarowanych dochodów lub kosztów nielegalnie odliczonych od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych. Szybsze wykrycie takich działań pozwala na szybką reakcję i zapobiegnięcie im w przyszłości.

Przez kogo może zostać przeprowadzona kontrola skarbowa?
– naczelnicy urzędów skarbowych w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn
– naczelnicy urzędów celnych w zakresie podatku akcyzowego
– wójt, burmistrz, starosta, marszałek województwa w zakresie podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatku leśnego, opłat lokalnych

Podmioty podlegające kontroli podatkowej
– podatnicy,
– płatnicy,
– inkasenci,
– następcy prawni podatników, płatników, inkasentów.

Dodaj komentarz