Nowe formularze PIT w 2019 !

pit-2019

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera propozycje zmian dotyczących nowych formularzy PIT.

Rozporządzenie to określiło nowe wzory zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) oraz nowe wzory informacji stanowiących załączniki dotyczące zeznań rocznych (PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/O, PIT/Z i PIT/ZG).

Do tego czasu obowiązywały formularze PIT-36 oraz PIT-36L, od następnego roku będą miały one inne nazwy tj. PIT-36/PIT-36S oraz PIT-36L/PIT-36LS. Przedsiębiorca będzie musiał wykreślić nazwę, która go nie obowiązuje.

Wprowadzony zostanie też PIT/MIT czyli wzór informacji o środkach trwałych i przychodach składanych przez podatnika zobowiązanego do zapłaty podatku od budynków w środkach trwałych. Dokument ten będzie musiał złożyć przedsiębiorca opłacający podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych handlowo-usługowych.

Dodaj komentarz