PIT – definicja i zasady z nim związane

PIT

PIT, a więc wszystkim znany podatek dochodowy obowiązkowo opłacany przez osoby fizyczne. Kwalifikowany jest do grupy podatków bezpośrednich, ze względu na to, iż odprowadzać go muszą wszystkie osoby, które osiągają dochody.

Aktem prawnym, w którym zawarte zostały regulacje dotyczące podatku PIT jest Ustawa o podatku dochodowym, która została uchwalona 26 lipca 1991 roku. Podatek ten określany jest różnymi stawkami, które uzależnione są od przedmiotu opodatkowania oraz formy prowadzonej działalności.

Każdy przedsiębiorca ma do wyboru, aby należny podatek odprowadzać miesięcznie bądź kwartalnie. W związku z tym, należy jednak pamiętać, iż zaliczki miesięczne regulujemy do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a z kolei zaliczki kwartalne do 20 dnia pierwszego miesiąca, następującego po kwartale ubiegłym.

Ważne jest to, iż zaliczkę za kwartał VI należy uregulować w terminie, w którym składa się zeznanie roczne. W tym samym terminie należy również uregulować zaliczkę z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionych pracowników oraz inne osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Dodaj komentarz