Etapy rejestracji spółki z o.o.. Sposób I: rejestracja samodzielna.

rejestracja-firmy

Spółka z o.o., aby mogła powstać, musi przejść jeszcze proces zakładania i rejestracji, który obejmuje kilka etapów.

UMOWA SPÓŁKI
Aby założyć spółkę, należy sporządzić jej umowę. Musi ona mieć formę aktu notarialnego. W umowie spółki powinniśmy zawrzeć: nazwę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności, wielkość kapitału zakładowego, informacja czy wspólnik może wnieść więcej niż jeden udział, liczbę oraz wartość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz czas trwania spółki, jeśli został oznaczony.

WNIESIENIE KAPITAŁU
Po sporządzeniu umowy, wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Mogą go wnieść w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aport, czyli ruchomości i nieruchomości). Minimalny kapitał wynosi 5 tysięcy złotych.

REJESTRACJA W KRS
Spółka z o.o. musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu składa się wniosek KRS-W3 dotyczący wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców, a wraz z nim załączniki:
– KRS-WE dotyczący wspólników spółki
– KRS-WK załącznik o osobach uprawnionych do reprezentacji podmiotu
– KRS-WL prokurenci spółki (jeżeli zostali powołani)
– KRS-WM przedmiot działalności spółki

Do wniosku o rejestrację, należy jeszcze dołączyć takie dokumenty, jak:
– umowa spółki,
– oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez każdego ze wspólników,
– lista wspólników podpisana przez wszystkich członków zarządu,
– poświadczone przez notariusza (lub złożone przez sędzią bądź uprawnionym pracownikiem sądu) podpisy członków zarządu,
– dowód pokrycia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Po uzyskaniu wpisu do rejestru czas udać się do GUS w celu złożenia wniosku RG-1 o nadanie numeru REGON.

URZĄD SKARBOWY
Tutaj zgłaszamy fakt rozpoczęcia działalności oraz ubiegamy się o nadanie numeru NIP.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
No i na koniec, w ZUS, zgłaszamy spółkę jako płatnika składek.

Dodaj komentarz