Co to jest rachunkowość zarządcza?

rachunkowosc

Rachunkowość zarządcza to dział rachunkowości, który zajmuje się dostarczaniem informacji dla odbiorców wewnętrznych dotyczących potrzeb zarządu. Zasady ewidencjonowania i dostarczania tych danych nie są regulowane żadnymi przepisami. Wynika to z tego, że nie istnieje tutaj ryzyko wprowadzenia w błąd użytkowników z zewnątrz.

Podstawowym celem tej rachunkowości jest systematyczne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji, które ułatwią podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących działania jednostki w określonych warunkach.

Rachunkowość zarządcza pełni następujące funkcje:
-planistyczną – zmniejszenie ryzyka w dokonywaniu decyzji,
-kontrolną – wskazuje różnice pomiędzy wielkościami planowanymi, a osiągniętymi,
-organizacyjną – zakreśla granicę pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności,
-komunikacyjną – zapewnia należyty system komunikacji przez odpowiednie metody przepływu informacji.

 

Dodaj komentarz