Rozliczenie spółki wobec ZUS

skladki-w-zus

Wszyscy wspólnicy spółek są zobowiązani do samodzielnego opłacania za siebie składek na ubezpieczenie społeczne. Bardzo ważne jest, aby owa kwota nie była niższa niż 60% planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Wszyscy wspólnicy spółek (z wyjątkiem spółki cywilnej) nie mają możliwości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, czyli od 30% minimalnego wynagrodzenia. W sytuacji, kiedy dana spółka nie zatrudnia pracowników, każdy ze wspólników jest zobowiązany do samodzielnego przygotowania, a następnie przekazania dokumentów ubezpieczeniowych. Zatem do ZUS-u każdy ze wspólników przekazuje jedynie deklarację rozliczeniową ZUS DRA za siebie. Wówczas automatycznie wspólnik spółki jest płatnikiem składek własnego ubezpieczenia, co jednocześnie zobowiązuje go do zgłoszenia się do ubezpieczeń poprzez formularz ZUS ZUA.

W sytuacji, kiedy konieczne byłoby rozliczenie składek za inne osoby, konieczne jest, aby zrobić to w osobnym komplecie rozliczeniowym.

Dodaj komentarz