Jak w KPiR zamknąć rok?

KPiR

Osoby, które podjęły się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a które rozliczają się na zasadach ogólnych muszą liczyć się z kilkoma obowiązkami, z których muszą się wywiązać. Jednym z nich jest to, iż kończąc rok podatkowy – przedsiębiorca jest zobowiązany do zamknięcia go również w księdze przychodów i rozchodów.

W związku z kończącym się rokiem podatkowym, przedsiębiorca musi:
1. Sporządzić remanent końcowy (na 31 grudnia), który inaczej jest nazywany spisem z natury, a następnie wpisaniem go do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
2. Podsumować zapisy w księdze przychodów i rozchodów, które mogą być sumowane narastająco w każdej z kolumn, bądź pod koniec miesiąca.
3. Ustalić dochód oraz ewentualną stratę, które można obliczyć w następujący sposób:
– dochód, którym jest różnica pomiędzy przychodem, a kosztami, powiększając o różnicę pomiędzy wartość remanentów z początku oraz końca roku,
– koszt, który należy obliczyć poprzez dodanie do wartości spisu z natury z początku roku wartości zakupów towarów handlowych, a następnie odjęcie od nich wartości spisu z końca roku.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że kwestia ta może dla wielu osób być skomplikowana. Dlatego właśnie w razie pytań, bądź różnego rodzaju wątpliwości, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym ekspertem.

Dodaj komentarz