CŁO – definicja i rodzaje

oplata-celna

CŁO jest niczym innym, jak opłatą przewozową/należnością nakładaną przez dane państwo na towary w związku z ich przewiezieniem przez granicę.

Do celów, przez które pobierane jest CŁO, możemy zaliczyć:
– zwiększenie wpływów do budżetu państwa,
– ochronę rynku zewnętrznego,
– zmianę warunków wymiany handlowej.

CŁO możemy podzielić na:
– importowe, którego celem jest ochrona produkcji krajowej,
– eksportowe, które jest nakładane na surowce, co ma na celu zmuszenie przedsiębiorców do przetworzenia ich na terenie danego kraju,
– tranzytowe, które jest nakładane na kupców zagranicznych, którzy towar transportują przez terytorium danego państwa.

Ze względu na to, iż opłata ta nakładana jest na produkty importowane, ma ona wpływ na bezpośrednią cenę danych dóbr, co następnie odbija się na zmniejszeniu popytu. Dlatego właśnie jako cel CŁA możemy wymienić wsparcie rynku rodzimego. Z drugiej jednak strony negatywne skutki CŁA mogą odczuć zagraniczni producenci oraz konsumenci danego kraju.

Obszar celny to nic innego, jak terytorium, na którym obowiązuje prawo celne. Może je stanowić jedno Państwo, bądź kilka tworzących tym samym tzw. unię celną.

Dodaj komentarz