Giełda wierzytelności

gielda

Giełda wierzytelności to rejestr zestawiający informacje gospodarcze dotyczące wierzytelności łącznie z możliwością ich wykupienia. Rejestr wierzytelności istnieje także w Polsce. Co więcej nie jest to jeden podmiot krajowy, a wiele różnych baz które konkurują między sobą.

Z giełdy długów zazwyczaj korzystają wierzyciele, którzy nie chcą dłużej borykać się z nieuczciwym kontrahentem, dlatego postanawiają sprzedać swój dług. Z rejestru tego mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy pragną pozyskać informacje o potencjalnym kliencie i jego wiarygodności.  

Sprzedając swój dług przedsiębiorca natychmiast odzyskuje jego część, a czasem nawet całość. Podmiot, który wykupuje dług ma prawo do dalszego egzekwowania spłaty. Giełda wierzytelności niesie zatem wiele pozytywnych aspektów. Po pierwsze pozwala szybciej odzyskać długi, zmotywować dłużnika do spłaty należności, jak również w przypadku osoby kupującej dług może ona uzyskać kwotę, w która będzie przewyższała koszt poniesiony na jej zakup.

 

Dodaj komentarz